ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
gotoknow:kruthai40


PLC : ครูภาษาไทยวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรม

 

  

โครงการเผยแพร่วิธีการสอนของครูภาษาไทยประกายเพชร จำนวน 84 คน 
สื่อเผยแพร่ของ ครูสุรินทร์ ยิ่งนึก (ครูภาษาไทยดีเด่น คุรุสดุดี และครูต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้)#ครูภาษาไทยออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน
โครงการเผยแพร่วิธีการสอนของครูภาษาไทยประกายเพชร จำนวน ๘๔ คน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
"ตามรอยพระยุคลบาท พระผู้เป็นครูของแผ่นดิน"

 วัตถุประสงค์
        1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ในการเผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่าย PLC ครูดีเพื่อศิษย์ที่เน้นผล Outcomes ในระบบการศึกษา
        2. เพื่อใช้เทคโนโลยีเว็บ 3.0 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์
        3. เพื่อเป็นเครื่องมือการวิจัยและพัฒนาการศึกษาออนไลน์ (R&D-Education) พัฒนา
► 
สื่อบทอ่านออนไลน์  ♦ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม PLF-model

         สำหรับยุคแห่งเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เต็มไปด้วยข้อมูลสารสนเทศหลากหลาย ครูผู้สอนจึงจำเป็นต้องมีทักษะสำคัญสำหรับยุคนี้ที่เรียกว่า C-Teacher

สื่อนำเสนอเพื่อการประเมิน ว.13 เชิงประจักษ์  

QR code Book-kruthai40

ครูไทย40-การอ่านเพื่อชีวิตและสังคม

ติดต่อเราร้านค้าออนไลน์ @แนะนำหนังสื่อส่งเสริมการอ่าน รูปแบบใหม่ๆ 

 
ติดตามเราทางเครือข่ายสังคมออนไลน์  instagram
Twitter /kruthai      Facebook /kruthai40    Youtube/kruthai


สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

เพจ ห้องเรียนภาษาไทยออนไลน์ 

อ่านสื่อนำเรื่อง สามก๊ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊าicon
วันที่ 27/03/2011  05:02:28

   .........นักเรียนอ่านสื่อนำเรื่องออนไลน์ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง สามก๊ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า

More...

อ่านสื่อนำเรื่อง บทละครพูด เห็นแก่ลูกicon
วันที่ 12/06/2010  10:55:27

 ..............นักเรียนอ่านสื่อนำเรื่องออนไลน์ ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ บทละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก

More...

อ่านสื่อนำเรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานicon
วันที่ 12/06/2010  10:56:23

.........นักเรียนอ่านสื่อนำเรื่องออนไลน์ ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

More...

คู่มือการอ่านสารคดีและบันเทิงคดีคู่มือการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม

คู่มือการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม การอ่านเป็นประตูสู่โลกของความคิดและจินตนาการ ทำอย่างไรให้นักเรียนในปัจจุบัน มีกิจกรรมการอ่านเพื่อชีวิตและสังคมติดตนไปตลอดชีวิต

อ่านต่อ...
สื่อบทอ่านประกอบการเรียนรู้ออนไลน์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication Technology : ICT) การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีผลต่อภาคการศึกษา โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถติดต่อกับคนทั้งโลก สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นขุมความรู้อันมหาศาล สามารถใช้ความรู้อันหลากหลายวิทยาการนี้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง หรือหน่วยงานให้ทันยุค และยั่งยืนดังนั้นการปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning จึงเกิดขึ้นอย่างมาก และรวดเร็วในยุคนี้

อ่านต่อ...

หลายชีวิต ตอน ละม่อม

 เรื่องราวของเรือลำหนึ่งที่จมกลางลำน้ำในคืนที่มีพายุโหมกระหน่ำ มีผู้พบศพของผู้โดยสารจำนวน 12 คน และคนขับเรือกับเด็กเรือหนีรอดไปได้ การสืบสวนอุบัติเหตุในครั้งนี้จึงเริ่มต้นขึ้น พร้อมกับการนำเสนอเรื่องราวของทั้ง 11 ตัวละครที่กลายเป็นศพ ว่าพวกเขามีที่มาอย่างไร เหตุใดจึงมาขึ้นเรือมรณะลำนี้ ......... ทุกคนล้วนไม่เกี่ยวข้องกัน แต่กลับมีชะตาชีวิตจุดจบเดียวกัน ดั่งสายธารหลายสายที่ไหลมาบรรจบ หลายชีวิต ที่เคยรัก เคยเกลียด เคยหัวเราะ เคยร้องไห้ เคยมีทุกข์มีสุข มาจบลงพร้อมกัน แต่ทว่าจบนั้นจบจริงหรือ?

More...
สามก๊ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊าicon

นักเรียนอ่านความเรียงเชิงนิทาน สามก๊ก ตอน       จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า เมื่ออ่านสื่อนำเรื่องออนไลน์ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีจารณญาณ

More...
บทละครพูด เห็นแก่ลูกicon

นักเรียนอ่านบทอ่าน บทละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก เมื่ออ่าน........สื่อนำเรื่องออนไลน์ ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

More...


เครือข่ายเยาวชนสร้างเสริมคุณธรรมนำปัญญาจากการอ่านicon

โครงการที่สร้างเครือข่ายเยาวชน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เพื่อปลูกสร้างความคิดวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดอนาคต เร่งเริ่มการกระทำ และเผยแพร่ความคิด จิตใจบริสุทธิ์ การลงมือกระทำ  สู่สาธารณชน...ด้วยการอ่านหนังสือดี ทวีปัญญา แก้วิกฤตปัญหาชาติ ปัญหาสังคมไทยที่ต้องแก้ที่ครอบครัวรักการอ่าน อ่านทุกที่ถ้ามีเวลา สังคมที่จำเป็นเร่งด่วน ทุกภาคส่วนช่วยพลักดันนโยบายรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง

More...
Copyright © 2005 All Rights Reserved.
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก ครูต้นแบบเครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 ครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (2530 - 2562) โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ สพฐ. surinkruthai@gmail.com