ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ
gotoknow:kruthai40 

จงใช้ชีวิตราวกับว่าคุณจะตายในวันพรุ่งนี้ และจงเรียนรู้ราวกับว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป
(Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.)

        มหาตมะ คานธี ได้ให้ข้อคิดที่ดีมากสำหรับคนที่ต้องการใช้ชีวิตอย่าง ?รู้คุณค่า? และ ?คุ้มค่า? มากที่สุด ไม่ว่าเราเป็นใคร 

 

        หากรู้ว่าวันนี้เป็นสุดท้ายของชีวิต ย่อมเลือกทำในสิ่งต่าง ๆ ที่มีคุณค่ามากที่สุด และจะเร่งรีบทำสิ่งต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด เพื่อที่เขาจะได้ไม่เสียใจภายหลัง คนที่คิดเช่นนี้ จะเป็นคนที่ตระหนักว่า ?เวลา? ทุกนาทีชีวิตนั้นมีคุณค่า จึงใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ปล่อยทิ้งเรี่ยราด ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง และแน่นอนว่า ย่อมสามารถสร้างสรรค์ผลสำเร็จของงานได้มากกว่า

          การเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญ เราสามารถเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย และช่องทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ การอ่าน

 

 

         คำถามคือ ในฐานะคนทำงาน 
         เราจะอ่านอะไร และอ่านอย่างไร จึงช่วยเพิ่มพูนการเรียนรู้ นำไปสู่ความก้าวหน้าได้...

 

 

          อ่านหนังสือครบทุกมิติ เป็นความจริงที่ว่า สังคมใดที่ประชาชนส่วนใหญ่รักการอ่าน สังคมนั้นจะมีความก้าวหน้า เพราะเรียนรู้จากสิ่งที่อ่าน นำสิ่งที่อ่านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ดังนั้น การฝึกนิสัยรักการอ่านจึงสำคัญ พอ ๆ กับการเลือกหนังสือที่จะอ่าน เราอ่านอะไรไปบ่อย ๆ เข้า ชีวิตเราก็จะถูกแปลงสภาพแปลงโฉมไปตามนั้น ดังนั้น จึงควรเลือกให้อ่านในเรื่องที่จะเกิดประโยชน์ต่อความคิด ความรู้ ทักษะ ในมิติต่าง ๆ ครบถ้วนทุกด้าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่อง เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ เพื่อติดตามข่าวสารบ้านเมืองตอนเช้า อ่านตำราเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของเรา อ่านเคล็ดลับการทำงาน ในด้านที่จะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้า อ่านคู่มือเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็น เช่น พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ  เป็นต้น และหนังสืออีกประเภทที่ต้องอ่าน ได้แก่ หนังสือปรัชญา ศาสนา เพื่อคิดลึกซึ้งและยังมีผลจรรโลงจิตใจและคุณธรรมให้สูงขึ้น

อ่านแบบครุ่นคิดจนตกผลึก ขงจื้อกล่าวไว้ว่า การเรียนรู้โดยไม่มีการคิดเป็นการสูญเปล่า แต่การคิดโดยไม่มีการเรียนรู้เป็นอันตราย การคิดกับการเรียนรู้ต้องไปด้วยกัน หากไม่ไปด้วยกันจะมีปัญหา การอ่านเพื่อเรียนรู้จะต้องเป็นการอ่านไปคิดไป ทำความเข้าใจ ตั้งคำถามถกเถียง ครุ่นคิดสะท้อนคิดอยู่ภายในตัวเอง จนตกผลึกเป็นสิ่งที่เรียนรู้ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนั้น การเรียนรู้และการคิดควรเป็นเรื่องที่ต้องไปด้วยกันและควรเดินไปในทิศเดียวกันอย่างแท้จริง 

จดบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ สิ่งที่เราอ่านจะคงอยู่เสมอ หากเราจดข้อคิด สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านไว้ การจดบันทึกจะช่วยทบทวนความเข้าใจ และช่วยให้เราย้อนกลับมาดูใหม่ได้ทุกเมื่อ ทำให้เราไม่ลืมสิ่งที่เรียนรู้ไป นอกจากจดสิ่งที่เรียนรู้แล้ว ควรจดสิ่งที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์ หรือคิดว่าจะปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าเราเรียนรู้จากสิ่งที่อ่านอย่างเป็นรูปธรรม 

แบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้ การถ่ายทอดสิ่งที่เราเรียนรู้จากการอ่าน นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและงานในภาพรวมแล้ว ยังเท่ากับช่วยเราทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาให้เข้าใจหนักแน่นมากยิ่งขึ้น และช่วยให้เราประเมินตัวเองได้ว่า เราเข้าใจเรื่องที่อ่านได้มากน้อยเพียงใด โดยหากสังเกตดู หากเข้าใจเรื่องที่อ่านมาอย่างลึกซึ้ง เราจะสามารถถ่ายทอดและอธิบายให้ผู้อื่นฟังได้อย่างชัดเจน แม้เรื่องยากก็สามารถพูดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ๆ ได้ แต่ถ้าเรายังอ่านไม่เข้าใจ ไม่รู้จริง เราจะไม่สามารถอธิบายสิ่งที่อ่านให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ทำให้ต้องกลับไปทบทวนอีกรอบ

ลีโอนาร์โด ดา วินชี กล่าวไว้ว่า 
การเรียนรู้ไม่เคยทำให้สมองเหนื่อยล้า
 (Learning never exhausts the mind.)
          หากเราตระหนักในความสำคัญของการเรียนรู้ที่มีต่ออนาคต เราจะไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากช่องทางต่าง ๆ รอบตัว และหนึ่งในช่องทางที่ขาดไม่ได้เลย นั่นคือ การอ่านหนังสือดี ๆ ทุกวัน เพื่อเพิ่มพูนความคิด ความรู้ และปัญญา จากเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดชีวิตของเรา

 

สนับสนุนโดยสินค้าคุณภาพ https://shopee.co.th/shop/325248129/search?page=0&sortBy=pop

จัดจำหน่ายภาชนะ และเครื่องครัวญี่ปุ่น / เครื่องครัวอาหารญี่ปุ่น /อุปกรณ์ทำซูชิ สำหรับร้านอาหารญี่ปุ่น อาทิเช่น มีดซาชิมิ มีดแล่ปลา ถ้วยซุปมิโซะ เครื่องครัวเมลามีน เครื่องครัวเซรามิก กล่องเบนโตะ ถังไม้ผสมข้าว ซูชิโอเกะ และอุปกรณ์เครื่องครัวสำหรับประกอบอาหารญี่ปุ่นนานาชนิดให้ท่าน

ร้าน Hachanna (บริษัท ฮาจังนะ จำกัด) มีหน้าร้านไว้ต้อนรับทุกท่านที่ราษฏร์บูรณะ 29
เราจัดจำหน่ายเครื่องใช้ในครัว และอุปกรณ์ทำอาหาร สำหรับร้านอาหาร โรงแรมชั้นนำในประเทศไทย
ฮาจังนะเป็นพันธมิตรอย่างแนบแน่นกับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ท่านได้วางใจในคุณภาพ
การันตีของแท้ นำเข้ามาอย่างถูกต้องจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง เพื่อส่งมอบเครื่องครัวที่มีคุณภาพ คุ้มค่า ราคาน่ารัก เพื่อรอยยิ้มของคุณลูกค้าทุกท่าน

 

 

 

 

 


 ติดตามเราทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ instagram Twitter /kruthai Facebook /kruthai40 Youtube/kruthai | เพจ ห้องเรียนภาษาไทยออนไลน์ @สนใจติดต่อลงโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ติดต่อด่วนเครือข่ายเยาวชนสร้างเสริมคุณธรรมนำปัญญาจากการอ่านarticle

โครงการที่สร้างเครือข่ายเยาวชน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เพื่อปลูกสร้างความคิดวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดอนาคต เร่งเริ่มการกระทำ และเผยแพร่ความคิด จิตใจบริสุทธิ์ การลงมือกระทำ  สู่สาธารณชน...ด้วยการอ่านหนังสือดี ทวีปัญญา แก้วิกฤตปัญหาชาติ ปัญหาสังคมไทยที่ต้องแก้ที่ครอบครัวรักการอ่าน อ่านทุกที่ถ้ามีเวลา สังคมที่จำเป็นเร่งด่วน ทุกภาคส่วนช่วยพลักดันนโยบายรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง

หนังสือบันเทิงคดี ที่น่าอ่านarticle

รายชื่อหนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน (พ.ศ. 2408-2519) เป็นงานวิจัย ของ วิทยากร เชียงกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับคณะวิจัยอีก 10 ท่าน ชื่อ "โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกและแนะนำหนังสือดีในรอบศตวรรษ" ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2541

นิยาย ที่น่าอ่านarticle

รายชื่อหนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน (พ.ศ. 2408-2519) เป็นงานวิจัย ของ วิทยากร เชียงกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับคณะวิจัยอีก 10 ท่าน ชื่อ "โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกและแนะนำหนังสือดีในรอบศตวรรษ" ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2541

เรื่องสั้น ที่น่าอ่านarticle

เรื่องสั้น ที่น่าอ่าน

สารคดี บทความ ที่น่าอ่านarticle

สารคดี บทความ ที่น่าอ่าน

การเมือง ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เศรษฐศาสตร์article

การเมือง ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เศรษฐศาสตร์

ศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม วรรณกรรมวิจารณ์

ศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม วรรณกรรมวิจารณ์

สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์สังคมarticle

สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์สังคม

ศาสนา ปรัชญาarticle

ศาสนา ปรัชญา

ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์

ยอดวรรณคดีสมัยสุโขทัยไตรภูมิกถา ไตรภูมิพระร่วง เป็นยอดวรรณคดีสมัยสุโขทัย

คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ เป็นประธาน ได้มีการพิจารณาคัดสรรวรรณกรรมที่แต่งในสมัยสุโขทัยที่มีคุณค่าทางด้านเนื้อหาและมีความงดงามเชิงวรรณศิลป์ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ จารึกหลักที่ 1 ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง, จารึกหลักที่ 2 ศิลาจารึกวัดศรีชุม, จารึกหลักที่ 3 ศิลาจารึกนครชุม, สุภาษิตพระร่วง และไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า วรรณคดีเรื่อง “ไตรภูมิกถา” ซึ่งพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือพญาลิไท กษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยพระราชนิพนธ์นั้น เป็นหนังสือแต่งดี มีคุณสมบัติครบถ้วนแห่งการเป็นวรรณคดี

หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน

หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน

รายชื่อหนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน (พ.ศ. 2408-2519)
เป็นงานวิจัย ของ วิทยากร เชียงกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ร่วมกับคณะวิจัยอีก 10 ท่าน ชื่อ "โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกและแนะนำหนังสือดีในรอบศตวรรษ"
ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2541

รายชื่อหนังสือหนังสือดี100เล่มที่คนไทยควรอ่านarticle

โครงการคัดเลือกหนังสือดีที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องจากโครงการวิจัยคัดเลือกหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน โดยมีจุดมุ่งหมายการกระตุ้นให้เด็ก  และเยาวชนไทยรักการอ่านหนังสือมากขึ้น และมีคู่มือในการอ่านหนังสือดีๆหนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือเล่ม ประเภทบันเทิงคดี (นิทาน นิยาย เรื่องสั้น บทกวี) ที่เขียนขึ้นเอง โดยไม่จำกัดยุคสมัย ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2543 โดยเรียงลำดับตามกลุ่มวัย, ประเภทหนังสือ และลำดับตัวอักษรของชื่อหนังสือในแต่ละกลุ่ม
 

สารคดี ในมุมมองของคนเขียนสารคดี

 สารคดี ในมุมมองของคนเขียนสารคดี

อิศรญาณภาษิตarticle

   อิศรญาณภาษิตมีเนื้อหาที่เป็นคำสั่งสอนแบบเตือนสติ และแนะนำเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่พอใจของผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจมากกว่า สอนว่าควรจะทำอย่างไรจึงจะอยู่ในสังคมได้โดยปราศจากภัยแก่ตน ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จสมหวัง บางตอนก็เน้นเรื่องการเห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้อื่น โดยไม่สบประมาทหรือดูแคลนกัน ทั้งนี้ การสอนบางครั้งอาจเป็นการบอกตรงๆ หรือบางครั้งก็สอนโดยคำประชดประชันเหน็บแนมซึ่งอาจเป็นเพราะชาวบ้านพากัน กล่าวว่าพระจริตของหม่อมเจ้าอิศรญาณไม่ค่อยปกตินัก คาดว่าหากเป็นสมัยนี้ คงจะเห็นว่าท่านเพี้ยนๆ ไม่ใช่เสียสติ ครั้งหนึ่งทรงทำอะไรวิปริตไป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรัสประภาษว่า "บ้า" คนอื่นๆ ก็พลอยเห็นตามนั้นไปด้วย หม่อมเจ้าอิศรญาณ น้อยพระทัย จึงทรงแต่งเรื่องนี้ขึ้นเป็นภาษิต

101 เล่มในดวงใจนักเขียนและนักอ่าน

'101 เล่มในดวงใจนักเขียนและนักอ่าน' ถึงจะไม่ได้ระบุชัดว่าเป็นหนังสือดีหรือไม่อย่างไร แต่อย่างน้อยก็เหมือนเป็นการสะท้อนถึงรสนิยมการอ่าน อ่านแทบทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับรายชื่อ 'หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน' ซึ่งเป็นการคัดเลือกหนังสือดีมีคุณค่าต่อสังคมไทยในรอบศตวรรษ ทว่า '101 เล่มในดวงใจนักเขียนและนักอ่าน' ถึงจะไม่ได้ระบุชัดว่าเป็นหนังสือดีหรือไม่ดีอย่างไร แต่อย่างน้อยๆ ก็เหมือนเป็นการสะท้อนถึงรสนิยมการอ่านของคนไทยจำนวนหนึ่ง ณ เวลานี้

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2005 All Rights Reserved. ครูภาษาไทยดีเด่น 2540 ครูต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ 2545 (Teacher Award)กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลคุรุสดุดี 2552
ร้านหนังสือ"บ้านครู"  ศูนย์รวมพลังแห่งปัญญา แหล่งศึกษา ค้นคว้า แนะนำหนังสือดีเด่น ควรอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก ครูต้นแบบเครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 ครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา surinkruthai@gmail.com