ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletpadsikarn
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 1 คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
gotoknow:kruthai40 

 

 

 

 


 เครือข่ายเยาวชนสร้างเสริมคุณธรรมนำปัญญาจากการอ่านarticle

โครงการที่สร้างเครือข่ายเยาวชน เพื่อปลูกสร้างความคิด การกระทำ และเผยแพร่ความคิด จิตใจบริสุทธิ์ การลงมือกระทำ  สู่สาธารณชน...ด้วยการอ่านหนังสือดี ทวีปัญญา แก้วิกฤตปัญหาชาติ

หนังสือบันเทิงคดี ที่น่าอ่านarticle

รายชื่อหนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน (พ.ศ. 2408-2519) เป็นงานวิจัย ของ วิทยากร เชียงกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับคณะวิจัยอีก 10 ท่าน ชื่อ "โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกและแนะนำหนังสือดีในรอบศตวรรษ" ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2541

นิยาย ที่น่าอ่านarticle

รายชื่อหนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน (พ.ศ. 2408-2519) เป็นงานวิจัย ของ วิทยากร เชียงกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับคณะวิจัยอีก 10 ท่าน ชื่อ "โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกและแนะนำหนังสือดีในรอบศตวรรษ" ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2541

เรื่องสั้น ที่น่าอ่านarticle

เรื่องสั้น ที่น่าอ่าน

สารคดี บทความ ที่น่าอ่านarticle

สารคดี บทความ ที่น่าอ่าน

การเมือง ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เศรษฐศาสตร์article

การเมือง ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เศรษฐศาสตร์

ศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม วรรณกรรมวิจารณ์

ศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม วรรณกรรมวิจารณ์

สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์สังคมarticle

สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์สังคม

ศาสนา ปรัชญาarticle

ศาสนา ปรัชญา

ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์

ยอดวรรณคดีสมัยสุโขทัยไตรภูมิกถา ไตรภูมิพระร่วง เป็นยอดวรรณคดีสมัยสุโขทัย

คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ เป็นประธาน ได้มีการพิจารณาคัดสรรวรรณกรรมที่แต่งในสมัยสุโขทัยที่มีคุณค่าทางด้านเนื้อหาและมีความงดงามเชิงวรรณศิลป์ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ จารึกหลักที่ 1 ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง, จารึกหลักที่ 2 ศิลาจารึกวัดศรีชุม, จารึกหลักที่ 3 ศิลาจารึกนครชุม, สุภาษิตพระร่วง และไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า วรรณคดีเรื่อง “ไตรภูมิกถา” ซึ่งพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือพญาลิไท กษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยพระราชนิพนธ์นั้น เป็นหนังสือแต่งดี มีคุณสมบัติครบถ้วนแห่งการเป็นวรรณคดี

หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน

หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน

รายชื่อหนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน (พ.ศ. 2408-2519)
เป็นงานวิจัย ของ วิทยากร เชียงกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ร่วมกับคณะวิจัยอีก 10 ท่าน ชื่อ "โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกและแนะนำหนังสือดีในรอบศตวรรษ"
ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2541

รายชื่อหนังสือหนังสือดี100เล่มที่คนไทยควรอ่านarticle

โครงการคัดเลือกหนังสือดีที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องจากโครงการวิจัยคัดเลือกหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน โดยมีจุดมุ่งหมายการกระตุ้นให้เด็ก  และเยาวชนไทยรักการอ่านหนังสือมากขึ้น และมีคู่มือในการอ่านหนังสือดีๆหนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือเล่ม ประเภทบันเทิงคดี (นิทาน นิยาย เรื่องสั้น บทกวี) ที่เขียนขึ้นเอง โดยไม่จำกัดยุคสมัย ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2543 โดยเรียงลำดับตามกลุ่มวัย, ประเภทหนังสือ และลำดับตัวอักษรของชื่อหนังสือในแต่ละกลุ่ม
 

อิศรญาณภาษิตarticle

   อิศรญาณภาษิตมีเนื้อหาที่เป็นคำสั่งสอนแบบเตือนสติ และแนะนำเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่พอใจของผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจมากกว่า สอนว่าควรจะทำอย่างไรจึงจะอยู่ในสังคมได้โดยปราศจากภัยแก่ตน ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จสมหวัง บางตอนก็เน้นเรื่องการเห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้อื่น โดยไม่สบประมาทหรือดูแคลนกัน ทั้งนี้ การสอนบางครั้งอาจเป็นการบอกตรงๆ หรือบางครั้งก็สอนโดยคำประชดประชันเหน็บแนมซึ่งอาจเป็นเพราะชาวบ้านพากัน กล่าวว่าพระจริตของหม่อมเจ้าอิศรญาณไม่ค่อยปกตินัก คาดว่าหากเป็นสมัยนี้ คงจะเห็นว่าท่านเพี้ยนๆ ไม่ใช่เสียสติ ครั้งหนึ่งทรงทำอะไรวิปริตไป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรัสประภาษว่า "บ้า" คนอื่นๆ ก็พลอยเห็นตามนั้นไปด้วย หม่อมเจ้าอิศรญาณ น้อยพระทัย จึงทรงแต่งเรื่องนี้ขึ้นเป็นภาษิต

101 เล่มในดวงใจนักเขียนและนักอ่าน

'101 เล่มในดวงใจนักเขียนและนักอ่าน' ถึงจะไม่ได้ระบุชัดว่าเป็นหนังสือดีหรือไม่อย่างไร แต่อย่างน้อยก็เหมือนเป็นการสะท้อนถึงรสนิยมการอ่าน อ่านแทบทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับรายชื่อ 'หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน' ซึ่งเป็นการคัดเลือกหนังสือดีมีคุณค่าต่อสังคมไทยในรอบศตวรรษ ทว่า '101 เล่มในดวงใจนักเขียนและนักอ่าน' ถึงจะไม่ได้ระบุชัดว่าเป็นหนังสือดีหรือไม่ดีอย่างไร แต่อย่างน้อยๆ ก็เหมือนเป็นการสะท้อนถึงรสนิยมการอ่านของคนไทยจำนวนหนึ่ง ณ เวลานี้

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2005 All Rights Reserved.
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๓๕ ๙๕๙๗๑๙ surinkruthai@gmail.com