ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ
gotoknow:kruthai40


อัตราค่าโฆษณาเว็บไซต์ www.kruthai40.com

 อัตราค่าโฆษณาเว็บไซต์ www.kruthai40.com 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่...083-826-6769   or  098 -389-6795 
Email : surinkruthai@gmail.com

 

 

ตำแหน่ง

รายละเอียด

ขนาด

รูปแบบ

ราคา (บาท/เดือน)

B1

แบนเนอร์ขนาดมาตรฐานติดอยู่ในตำแหน่งบนสุดที่เห็นได้ชัดเจนในหน้าหลักของเว็บไซท์

728×90 px

Rotation [3]

20,000

 

แบนเนอร์ในตำแหน่ง B1 ยังปรากฏในหน้าเพจอื่นๆ กว่า 50,000 หน้า ภายในเว็บไซด์

B2.1

แบนเนอร์ขนาดกลางติดอยู่ในตำแหน่งโซนด้านบนที่เห็นได้ชัดเจนในหน้าหลักของเว็บไซท์

250×185 px

Fixed

300

B2.2

แบนเนอร์ขนาดมาตรฐานติดอยู่ในตำแหน่งโซนด้านบนที่เห็นได้ชัดเจนในหน้าหลักของเว็บไซท์

728×90 px

Fixed

500

B2.3

500

 

แบนเนอร์ในตำแหน่ง B2.1,B2.2 และ B2.3 ยังปรากฏในหน้าเพจอื่นๆ กว่า 15,000 หน้า ภายในเว็บไซด์

B3

แบนเนอร์หรือคลิปวิดีโอติดอยู่ในตำแหน่ง Sidebar ที่เห็นได้ชัดเจนในหน้าหลักของเว็บไซท์

280×200 px

Rotation [3]

10,000

 

แบนเนอร์หรือคลิปวิดีโอในตำแหน่ง B3 ยังปรากฏในหน้าเพจอื่นๆ กว่า 15,000 หน้า ภายในเว็บไซด์

B4.1

แบนเนอร์ขนาดกลางติดอยู่ในตำแหน่งโซนกลางในหน้าหลักของเว็บไซท์

280×200 px

Fixed

400

B4.2

400

 

แบนเนอร์ในตำแหน่ง B4.1 และ B4.2 ยังปรากฏในหน้าเพจอื่นๆ กว่า 15,000 หน้า ภายในเว็บไซด์

B5.1

แบนเนอร์ขนาดกลางติดอยู่ในตำแหน่งโซนกลางในหน้าหลักของเว็บไซท์ และอยู่ในบริเวณที่แสดงเนื้อหาหลักๆ ของหน้าเพจที่เป็นเนื้อหาที่คนนิยมอ่าน จึงทำให้มีอัตราการมองเห็นของผู้ที่เข้ามาในเว็บอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

650×90 px

Fixed

800

B5.2

800

B5.3

800

B6.1

แบนเนอร์ขนาดเล็กติดอยู่ในตำแหน่งด้านล่างในหน้าหลักของเว็บไซท์

250×90 px

Fixed

700

B6.2

แบนเนอร์ขนาดมาตรฐานติดอยู่ในตำแหน่งด้านล่างในหน้าหลักของเว็บไซท์

728×90 px

Fixed

1000

 

แบนเนอร์ในตำแหน่ง B6.1 และ B6.2 ยังปรากฏในหน้าเพจอื่นๆ กว่า 50,000 หน้า ภายในเว็บไซด์


ข้อความ :
ติดต่อ :
ระบุ :
ส่งข้อความ :


Copyright © 2005 All Rights Reserved. ครูภาษาไทยดีเด่น 2540 ครูต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ 2545 (Teacher Award)กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลคุรุสดุดี 2552
ร้านหนังสือ"บ้านครู"  ศูนย์รวมพลังแห่งปัญญา แหล่งศึกษา ค้นคว้า แนะนำหนังสือดีเด่น ควรอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก ครูต้นแบบเครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 ครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา surinkruthai@gmail.com