ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ
gotoknow:kruthai40


พัฒนาสื่อนำเรื่อง-Clipเพื่อการศึกษา

 

 
                
                                                                        ตอนที่ ๑      
 
                
                                                                        ตอนที่ ๒

คำบรรยายตามโครงเรื่อง (เขียนบท ลำดับภาพ บรรยาย
                                                         โดย ครูสุรินทร์  ยิ่งนึก)

             
การวางแผนการผลิตรายการ
 
              สื่อวีดิทัศน์ประกอบการสอน   รายวิชา ภาษาไทย ( ท 306 )
              ชื่อรายการ สื่อวีดิทัศน์นำเรื่องก่อนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ            วรรณกรรม "สามก๊ก" ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า
              ผู้ผลิต      นายสุรินทร์ ยิ่งนึก
หลักการวางแผน 3 W 1 H
            หลักการพื้นฐานของการวางแผนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิต ผู้ผลิตต้องตอบคำถาม
             4 ข้อ คือ                  WHY-WHO-WHAT-HOW        เรียกย่อ ๆ ว่า 3 W 1 H (วิภา อุตมฉันท์ ,2538 : 12)
 
            WHY: วัตถุประสงค์การผลิตรายการ    เพื่อใช้ประกอบการสอน รายวิชา ภาษาไทย (ท306) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                      โดยเป็นสื่อนำเรื่องก่อนการอ่านวรรณกรรม "สามก๊ก" ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า
                    : ความจำเป็นที่ต้องผลิตเป็นสื่อวีดิทัศน์
                     1. การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ วรรณกรรม สามก๊ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า
           ในแบบเรียนทักษะสัมพันธ์ เล่ม 3 มีตัวละครมาก และชื่อจดจำได้ยาก ซึ่งถ้าได้
           การแนะนำเฉพาะตัวละครที่สำคัญ พฤติกรรมที่สำคัญ เหตุการณ์สำคัญที่ดำเนินเรื่อง
           ซึ่งอาจเรียกว่า โครงร่างของเนื้อหา หรือ โครงเรื่อง จะทำให้นักเรียนอ่านเรื่อง
           เพื่อความเข้าใจได้ดีขึ้น ชวนให้เกิดความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า
           ตามขั้นตอนของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยเหตุด้วยผล และนึกถึงการกระทำของ
           คนในสังคม เกิดความคิดอย่างมีวิจารณญาณแก่ผู้เรียน
 
                      2. สื่อวีดิทัศน์ สามารถเร้าความสนใจผู้เรียนได้ดี โดยเฉพาะในรูปแบบการ
           นำเสนอรายการแบบละคร หรือภาพยนตร์
 
                    3. สื่อวีดิทัศน์ เป็นสื่อประสมสำเร็จรูปที่มีทั้งภาพและเสียง เหมือนจริง ราคาถูก
           สะดวกในการปรับปรุงคุณภาพ การนำไปใช้และทำสำเนาเผยแพร่
  
             WHO : กลุ่มนักเรียนเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
            WHAT: เป็นวีดิทัศน์นำเรื่อง เมื่อนักเรียนชมแล้วจะทราบโครงเรื่อง ของ วรรณคดี
                         เรื่อง สามก๊ก   ตอน   จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า
 
            โครงเรื่อง
 
                       ทหารของโจโฉติดตามขบวนอพยพของเล่าปี่ทันและโจมตีจนทหารและราษฎรล้มตายพลัดพราก  ภรรยาและบุตรของเล่าปี่ก็หายไป จูล่งทหารเอกออกติดตามเพื่อช่วยชีวิตท่ามกลางข้าศึก   เตียวหุยเข้าใจผิดคิดว่าจูล่งทรยศ  ตามที่ทหารมารายงาน  เตียวหุยคุมทหารไปที่สะพานเตียงปันเกี้ยว และพบจูล่งนำนางกำฮูหยินมาส่ง   เตียวหุยจึงเข้าใจจูล่ง จูล่งกลับไปค้นหานางบิฮูหยินและอาเต๊าต่อไปด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ และใช้ฝีมือในการสู้รบฆ่าทหารเอกทหารรอง   ของโจโฉได้เป็นจำนวนมาก     แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตนางบิฮูหยินไว้ได้เพราะ           นางตัดสินใจกระโดดบ่อน้ำตาย   เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่จูล่งในการนำอาเต๊าตีฝ่าทหารโจโฉออกไปด้วยบุญของอาเต๊าและฝีมือการต่อสู้ของจูล่ง   ซึ่งทำให้โจโฉสั่งไม่ให้ยิงเกาทัณฑ์เพราะต้องการจับเป็น จูล่งต่อสู้จนเกือบหมดแรงและควบม้าหนีไปที่สะพานให้เตียวหุยช่วยรับข้าศึก ทหารโจโฉไม่กล้าติดตามเพราะกลัวกลอุบายของขงเบ้งซุ่มทหารไว้  ความจริงเป็นกลอุบายของเตียวหุยที่สั่งให้ทหารผูกกิ่งไม้ไว้ที่หางม้าแล้วให้วิ่งไปมาจนฝุ่นตลบ จูล่งจึงนำอาเต๊าไปมอบให้เล่าปี่โดยปลอดภัย แต่ในที่สุดเตียวหุยก็ชักสะพานแล้วนำทหารกลับไปรายงานเล่าปี่   โจโฉจึงรู้ว่าไม่มีกำลังทหารซุ่มอยู่จริงและสั่งทหารรีบติดตามไป แต่เผอิญพบกวนอูนำทหารสวนทางมา คราวนี้โจโฉคิดแน่ใจว่าเป็นอุบายของขงเบ้งจริง กลัวจะเสียทีแก่ข้าศึกจึงสั่งทหาร ถอยกลับ ทำให้เล่าปี่รอดพ้นอันตรายได้พบกับ   กวนอู เล่ากี๋ ขงเบ้งและซุนเขียน ยกกำลังทหารมาช่วย ขงเบ้งจึงคิดวางแผนการสู้รบต่อไป
          
                HOW    :   นำเสนอในรูปแบบรายการละครโทรทัศน์ หรือ ภาพยนตร์ 
 

บทวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน วิชา ภาษาไทย (306)

สื่อวีดิทัศน์นำเรื่อง ก่อนการอ่านวรรณกรรมอย่างมีวิจารณญาณ

เรื่อง สามก๊ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า

โดย  นายสุรินทร์  ยิ่งนึก    โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

ลำดับ                                   ภาพ                                     เสียง /     คำบรรยาย                               

                                      

                                           F/O                                                  ดนตรี

                        วิดีทัศน์เสนอโครงเรื่อง      สามก๊ก                                                                                                            

                            ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า   

                                          F/O                     

 ขบวนอพยพของเล่าปี่เดินทางจน                                              เสียงจริงตามบรรยากาศ    

 ถึงพักการเดินทาง             

กลางคืน ทหารโจโฉเข้าโจมตี                                                  ทหารของโจโฉติดตามขบวนอพยพของ 

 เตียวหุยชี้ทางเล่าปี่หนี                                                           เล่าปี่ได้ทัน และเข้าโจมตีจนทหารและ   

                                                                                        ราษฎร ล้มตาย พลัดพราก            

จูล่งคุ้มกันภรรยาและบุตร                                                         ภรรยาและบุตรของเล่าปี่ก็หายไป      

ฝ่ายเล่าปี่พ่ายแพ้ย่อยยับ                                                         จูล่งทหารเอกออกติดตามเพื่อช่วยชีวิต 

                                                                                         ท่ามกลางวงล้อมของข้าศึก          

บิฮองเข้ามารายงาน                                                               เตียวหุยเข้าใจผิดคิดว่าจูล่งทรยศ    

เล่าปี่ไม่เชื่อ เตียวหุยเชื่อ                                                         ตามที่ทหารมารายงาน            

เตียวหุยขี่ม้าไปที่สะพาน                                                         เตียวหุยคุมทหารไปที่สะพาน        

                                                                                        เตียงปันเกี้ยว                     

จูล่งนำนางกำฮูหยินมาส่ง                                                        และพบจูล่งนำนางกำฮูหยินมาส่ง    

                                                                                       เตียวหุยจึงเข้าใจจูล่ง               

จูล่งลากลับ                                                                         จูล่งกลับไปค้นหานางบิฮูหยินและอาเต๊า   ต่อไปด้วย

                                                                                        ความรับผิดชอบในหน้าที่       

 การสู้รบ                                                                             และใช้ฝีมือในการสู้รบฆ่าทหารเอก     

นางบิฮูหยินกระโดด บ่อน้ำตาย                                                 แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตนางบิฮูหยินไว้ได้ เพราะนาง

                                                                                        ตัดสินใจกระโดดบ่อน้ำตาย     เพื่อมิให้เป็นภาระแก่จูล่ง

                                                                                        ในการนำ    อาเต๊าตีฝ่าทหารโจโฉออกไป          

จูล่งต่อสู้กับทหารโจโฉ                                                          ด้วยบุญของอาเต๊าและฝีมือการต่อสู้    ของจูล่ง                                                           

โจโฉสั่งทหารไม่ให้ยิงเกาทัณฑ์                                               ซึ่งทำให้โจโฉสั่งไม่ให้ทหารยิงเกาทัณฑ์

                                                                                        เพราะต้องการจับเป็น

จูล่งต่อสู้ และหนีไปที่สะพาน                                                   จูล่งต่อสู้จนเกือบหมดแรง และควบม้า

                                                                                        หลบหนีไปที่สะพานเพื่อให้เตียวหุยรับข้าศึก

ทหารโจโฉลังเลใจ                                                               ทหารโจโฉไม่กล้าติดตามเพราะกลัว  

                                                                                        กลอุบายของขงเบ้งซุ่มทหารไว้     

ทหารผูกกิ่งไม้ไว้ที่หางม้า                                                       ความจริงเป็นกลอุบายของเตียวหุย   

                                                                                        ที่สั่งให้ทหารผูกกิ่งไม้ที่หางม้าจนฝุ่น

อาเต๊าปลอดภัย                                                                    จูล่งจึงนำอาเต๊าไปมอบให้เล่าปี่โดย    ปลอดภัย     

 เตียวหุยนำทหารกลับ                                                           แต่ในที่สุดเตียวหุยก็ชักสะพานแล้วนำ   ทหารกลับไป

                                                                                        รายงานเล่าปี่            

 โจโฉรู้ทัน                                                                          โจโฉจึงรู้ว่าไม่มีกำลังทหารอยู่และสั่ง 

                                                                                        ให้ทหารรีบติดตามไป                

 กวนอูยกทัพ                                                                        แต่บังเอิญพบกวนอูนำทหารสวนทางมา 

 โจโฉคิดแน่ใจว่าเสียที                                                           คราวนี้โจโฉคิดแน่ใจว่าเป็นอุบายของ

                                                                                        ขงเบ้งจริง กลัวจะเสียทีข้าศึกจึงสั่งทหาร 

                                                                                        ถอยกลับ                          

 กระบวนทัพเรือ                                                                    ทำให้เล่าปี่รอดพ้นอันตราย  เพราะเล่ากี๋ ขงเบ้งและ

                                                                                        ซุนเขียนยกกำลังทหารมาช่วย  

 เล่าปี่  เตียวหุย เล่ากี๋ ขงเบ้ง                                                   เมื่ออยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้ง ขงเบ้ง      วางแผนสู้รบกัน   

                                                                                        จึงวางแผนการสู้รบกับโจโฉต่อไป       

 
 
 

 


Copyright © 2005 All Rights Reserved. ครูภาษาไทยดีเด่น 2540 ครูต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ 2545 (Teacher Award)กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลคุรุสดุดี 2552
ร้านหนังสือ"บ้านครู"  ศูนย์รวมพลังแห่งปัญญา แหล่งศึกษา ค้นคว้า แนะนำหนังสือดีเด่น ควรอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก ครูต้นแบบเครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 ครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา surinkruthai@gmail.com