ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletpadsikarn
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 1 คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
gotoknow:kruthai40


แนวการตอบคำถามชวนคิด พระบรมราโชวาท ร.๕

 เฉลยแบบฝึกหัด เรื่องพระบรมราโชวาท

๑.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒.พระปิยมหาราช
๓.กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชน
๔.ร้อยแก้วเชิงเทศนา มีลักษณะเป็นจดหมายคำสั่งให้พระราชโอรสทรงปฏิบัติตนเป็นข้อ ๆ ซึ่งแต่ละข้อจะเป็นเหตุผลและคำอธิบาย
๕.ต้องการให้ไปเรียนหนังสือเท่านั้นและเป็นเจ้าต้องรักษายศศักดิ์ว่าสามัญชน ฉะนั้น การอยู่ในฐานะลูกผู้ดีทำให้ได้เสมอเจ้า แต่ไม่ต้องรักษายศศักดิ์เก่าเจ้า 
๖.คำนำหน้านามพระราชโอรสและนัดดาในราชวงศ์อังกฤษ ของไทยใช้เฉพาะราชโอรส และพระเจ้าวรวงศ์เธอ
๗.มีพระโอรสหลายองค์จึงมีประสงค์ให้ทุกคนเรียนเป็นมรดกอันประเสริฐ ถ้าใช้เงินแผ่นดินไม่คุ้มก็จะเป็นที่ตำหนิได้
๘.ถ้าทำงานต่ำก็ไม่สมควรแก่ยศศักดิ์ ถ้าทำตำแหน่งใหญ่โตก็ต้องมีสติปัญญารอบรู้ ฉะนั้นจึงให้หมั่นศึกษาเล่าเรียน
๙.ให้ใช้เงินอย่างมีประโยชน์ ถ้าเป็นหนี้จะไม่ใช้ให้ ถ้าใช้ให้ก็จะต้องกลับมารับโทษ
๑๐.ควรเก็บไว้เป็นเงินทุนสร้างฐานะและครอบครัว 
๑๑.เงินประจำปีสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพาร ซึ่งกษัตริย์พระราชทานเป็นรายเดือน
๑๒.เงินประจำปีสำหรับ พระบรมวงศานุวงศ์ให้ปีละ 2 งวด
๑๓.จะได้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิทยากรของชาติตะวันตก จะได้นำวิทยาการเหล่านั้นมาช่วยพัฒนาประเทศ
๑๔.อ่อนน้อมว่านอนสอนง่ายทำแต่สิ่งที่ถูกที่ควรละเว้นความชั่วทั้งปวง
๑๕.เกิดเป็นมนุษย์ต้องหาโอกาสทำทุนแก่บ้านเมืองถ้าอยู่เฉย ๆ เอาแต่สบายก็จะไม่ผิดกับสัตว์เดรัจฉานที่เกิดมากิน ๆ นอนๆ แล้วตาย
๑๖.ประสงค์ให้ลูกศึกษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดีไม่ให้ลืมภาษาตนเองโดยเขียนภาษาอังกฤษแล้วแปลเป็นภาษาไทย
๑๗.ให้มีวิริยะ อุตสาหะ ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้
๑๘.จะได้ใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้จากตำรายุโรป
๑๙.ประชาชนให้ความสนใจเรียนรู้ภาษาไทย ม.ต้น

อ่านวิจารญาณ อิศรญาณภาษิต
อ่านสรุปความ อิศรญาณภาษิต
ประกาศผลการสอบ นัดหมายนักเรียน
แบบทดสอบแบบเลือกคำตอบ พระบรมราโชวาท (สำหรับสมาชิก)
แบบทดสอบเรื่อง พระบรมราโชวาท (สำหรับสมาชิก)
คุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน พระบรมราโชวาท ร.๕
พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ ๕ พระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าวชิรุณหิศ
สื่อนำเรื่อง พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร
สื่อนำเรื่อง บทพากย์เอราวัณ
สื่อนำเรื่อง อิศรญาณภาษิต
สื่อนำเรื่อง การอ่าน พระบรมราโชวาท
เรียงความเรื่อง...พระคุณแม่
เรียงความชนะเลิศ เรื่อง แม่
การอ่านจับใจความ
พระบรมราโชวาท
ผลการสอบวัดผลกลางภาค
การใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร articleCopyright © 2005 All Rights Reserved.
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๓๕ ๙๕๙๗๑๙ surinkruthai@gmail.com