ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletpadsikarn
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 1 คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
gotoknow:kruthai40


บทอ่านออนไลน์

สื่อบทอ่านวรรณคดีออนไลน์ วิจัยและพัฒนาโดย ครูสุรินทร์  ยิ่งนึกอันของสูงแม้ปองต้องจิต

นักเรียนอ่านบทอ่าน เรื่อง อันของสูงแม้ปองต้องจิต เมื่ออ่านสื่อนำเรื่องออนไลน์ ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

นิราศนรินทร์article

นักเรียนอ่านบทอ่าน เรื่อง นิราศนรินทร์ เมื่ออ่านสื่อนำเรื่องออนไลน์ ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

ณ หาดทรายชายทะเลแห่งหนึ่งarticle

นักเรียนอ่านบทอ่าน เรื่อง ณ หาดทรายชายทะเลแห่งหนึ่ง เมื่ออ่านสื่อนำเรื่องออนไลน์ ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

สามก๊ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊าarticle

นักเรียนอ่านความเรียงเชิงนิทาน สามก๊ก ตอน       จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า เมื่ออ่านสื่อนำเรื่องออนไลน์ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีจารณญาณ

กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานarticle

.........นักเรียนอ่านบทพระราชนิพนธ์เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน เมื่ออ่านสื่อนำเรื่อง
ออนไลน์ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

บทละครพูด เห็นแก่ลูกarticle

นักเรียนอ่านบทอ่าน บทละครพูด
 เรื่อง เห็นแก่ลูก เมื่ออ่าน........
สื่อนำเรื่องออนไลน์ ตามรูปแบบ
การสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

หลายชีวิต ตอน ละม่อม
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2005 All Rights Reserved.
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๓๕ ๙๕๙๗๑๙ surinkruthai@gmail.com