ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
gotoknow:kruthai40


สื่อ นวัตกรรม

การเรียนรู้-สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ-นวัตกรรมการสอน-ภาษาไทยสื่อประกอบการอ่าน บทพระราชนิพนธ์ The Story of Mahajanaka พระมหาชนก
สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาไทย

สร้างสรรค์สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างอัจฉริยะ สู่การส่งเสริมการอ่านและสร้างนิสัยรักการอ่าน

สร้างสื่อนำสมัยด้วย Flash

สร้างสื่อนำสมัย Multimedia ด้วย Flash

หน้า 2/2
[ก่อนหน้า]   1 2
[Go to top]Copyright © 2005 All Rights Reserved.
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๓๕ ๙๕๙๗๑๙ surinkruthai@gmail.com