ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ
gotoknow:kruthai40


สื่อ นวัตกรรม

การเรียนรู้-สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ-นวัตกรรมการสอน-ภาษาไทยอีเลริน์นิ่ง E-learning รายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา

คำว่า "e - Learning" โดยทั่วๆ ไปจะครอบคลุมความหมายที่กว้างมาก กล่าวคือ จะหมายถึง การเรียนในลักษณะใดก็ได้ ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ได้ ซึ่งเนื้อหาสารสนเทศอาจอยู่ในรูปแบบการเรียนที่เราคุ้นเคยกันมาพอสมควร เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer - Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การเรียนออนไลน์ (On - line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ อาจอยู่ในลักษณะที่ยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายนัก เช่น การเรียนจากวิดีทัศน์ ตามอัธยาศัย (Video On-Demand) เป็นต้น

สื่อภาษาไทย Captivate

การผลิตสื่อด้วย Captivate

ห้องเรียนแห่งอนาคต

 เมื่อภูเขา แม่น้ำ ตลาด และหมู่บ้าน ได้รับการเปลี่ยนบทบาทให้กลายเป็น “ห้องเรียน” นักเรียนจึงได้ออกไปสัมผัสโลกกว้าง ที่มากกว่าแค่เปิดตำราจากในห้องสี่เหลี่ยม การนำอุปกรณ์เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ได้ริเริ่มจากเรื่องที่ตัวเองสนใจ เข้าใกล้ปัญหาในชุมชน ระดมความคิด และนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับชีวิตออกมา ได้พลิกโฉมห้องเรียนที่เคร่งเครียดให้เป็นมิตรมากยิ่งขึ้น พวกเขาจึงได้รับทั้ง “ความรู้” และ “ความสนุก” ไปพร้อมๆ กัน

รายการ “กบนอกกะลา” ในตอน “ห้องเรียนแห่งอนาคต เพื่ออนาคตเด็กไทย” สารคดีที่บันทึกบรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียนจากโครงการ “Samsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 20.30 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี

โครงการ DLTV

 โครงการ DLTV

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2005 All Rights Reserved. ครูภาษาไทยดีเด่น 2540 ครูต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ 2545 (Teacher Award)กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลคุรุสดุดี 2552
ร้านหนังสือ"บ้านครู"  ศูนย์รวมพลังแห่งปัญญา แหล่งศึกษา ค้นคว้า แนะนำหนังสือดีเด่น ควรอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก ครูต้นแบบเครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 ครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา surinkruthai@gmail.com