ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
gotoknow:kruthai40


บันทึกเพื่อส่งต่อการพัฒนาสื่อนวัตกรรม

 จากเรื่องสื่อการสอน..Instruction Media..และคุณค่ามหาศาลต่อการเรียนการสอนทุกยุคสมัย”.. 


เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่บ้านเรือน เพื่อโอกาสได้เรียนรู้อย่างเสรี...

ท่านที่เคารพ..ถึงแม้เราจะมีความรู้ว่า การเรียนการสอนที่ดีที่สุดนั้น คือการ “ทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง” หรือที่เรียกว่า Active experience Learning เพราะว่า เป็นการเรียนรู้ “ด้วยกาย และ ใจ Body and Mind” เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการดูดซับความรู้โดยธรรมชาติ หรือ Absorb knowledge naturally และสร้างศักยภาพของผู้เรียน ได้มากกว่าการ “บังคับสมอง Forcing the brain” ให้จดจำเรื่องราวต่างๆ จากการสอนโดยการบอกความรู้ หรือ การบรรยาย..

แต่การให้ประสบการณ์ตรง Active experience ก็ไม่สามารถทำได้ในห้องเรียนเสมอไป เช่น การเรียนรู้เรืองความร้อนในใจกลางโลก ลาวา และการระเบิดของภูเขาไฟ, ความรุนแรงและอันตรายของคลื่นยักษ์ ซึนามิ, โลกของสัตว์ป่า, ชีวิตใต้น้ำ..ระบบสุริยจักรวาร..ฯลฯ เป็นต้น

จึงจำเป็นต้องใช้ “สื่อการสอน Instruction media” ซึ่งถึงแม้จะเป็นเพียงประสบการณ์รอง ที่เรียกว่า Passive experience learning ซึงให้ผลในการเรียนรู้ “ต่ำกว่า”การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง Active experience learning เพราะขาดการมีส่วนร่วมกับกับสถานการณ์นั้นๆ เรียกว่า Lack of active experience participation with the situation นั่นเอง

หากปราศจาก การใช้สื่อการสอน และอุปกรณ์การสอน “ที่สอดคล้องต้องกันกับวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด ของบทเรียน” แล้ว ผมก็ไม่รู้ว่า จะสอนให้นักเรียนเข้าใจแจ่มแจ้งในบทเรียนนั้นๆได้อย่างไร

 สื่อการสอน อุปกรณ์การสอน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการเรียนรู้ และความดึงดูดใจของสถานศึกษา เราเรียกรวมกันว่า “สิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ The Learning Environment” ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นที่สุด ที่รัฐจะต้องจัดหางบประมาณในการจัดให้มีขึ้นทุกโรงเรียน

เมื่อผมเป็นครูโสตทัศนศึกษา ผมได้ใช้ประโยชน์มหาศาลในการสร้างสื่อการสอนจาก “การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ Distance Learning Television Station หรือ DLTV ซึงถ่ายทอดจาก โรงเรียน วังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

แม้เวลาในการออกอากาศจากโรงเรียนวังไกลกังวล ไม่ตรงกันกับตารางสอนของเรา ผมก็ใช้วิธีอัดเทป เพื่อเป็นสื่อการสอน ประกอบการสอนในรายวิชาต่างๆได้อย่างดีเสมอมา

บางครั้งพวกเรา Brainstorming and Collaborative กับครูรายวิชาเพื่อการสร้างสื่อการสอน เราได้นำเทปที่อัดไว้นี้แหละ มาตัดต่อ “สร้างใหม่ เป็น นวัตกรรม Innovation” สื่อการสอน ที่ตรงใจ ตรงวัตถุประสงค์ และ ตัวชี้วัดที่ต้องการ ได้ดีที่สุด

นักเรียนของเรา ได้ใช้ประโยชน์จากเทปการศึกษาทางไกลนี้อย่างคุ้มค่า..เพราะสามารถยืมกลับบ้านเพื่อใช้ศึกษาเวลาว่างได้อีกด้วย

แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า “ในวันนี้” เราไม่สามารถดูรายการ DLTV, ETV,และ รายการ การศึกษาทางไกลอื่นๆ จากกล่องรับสัญญาณจานดำที่หาซื้อทั่วไปได้ ทั้งๆที่กล่องแต่ละยี่ห้อมีรายการอื่นๆนับร้อยช่อง...แต่ไม่มีช่องไหนที่ออกอากาศอนุเคราะห์ถ่ายทอดรายการของ DLTV, ETV เลย

เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสำหรับประชาชน และคนใฝ่เรียน คนไร้โอกาสเรียนในระบบ และแม้แต่นักเรียนที่ต้องการทบทวนบทเรียนของตน..น่าจะได้รับโอกาสนี้โดยทั่วถึงกันจากการสอนทางไหลผ่านดาวเทียม DLTV, ETV,และ รายการ การศึกษาอื่นๆ เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่บ้านเรือน เพื่อให้มีโอกาสในการเรียนรู้อย่างเสรี...

จึงขอความกรุณา ช่วยเหลือเรื่อง “สำคัญนี้” ด้วยเถิดครับพัฒนาการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม

คู่มือการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
สื่อบทอ่านประกอบการเรียนรู้ออนไลน์
สื่อออนไลน์พัฒนาทักษะการอ่านของเยาวชนไทย
สรุปรายงานโครงการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อชีวิตและสังคมโดยใช้สื่อประสมออนไลน์
ICTmodel: รูปแบบการสอนด้วยสื่อ ICTที่ต้องพัฒนาCopyright © 2005 All Rights Reserved.
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๓๕ ๙๕๙๗๑๙ surinkruthai@gmail.com