ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
bulletเรียนรู้ภาษาไทย ม.ต้น
bulletการประเมินผล-PISA
dot
dot
bulletครูกับการสอนคิดวิจารณญาณ
bulletICTเพื่อการเรียนรู้
dot
คิดบวก งานเชิงรุก หัวใจอยู่ที่เด็ก
dot
bulletพัฒนาสื่อสู่ครูเชี่ยวชาญ
bulletครูภาษาไทยออนไลน์พัฒนาทักษะการอ่าน
dot
ปณิธาณ อุดมการณ์
dot
bulletการปฏิบัติงานครู
bulletแด่ครูด้วยจิต..วิญญาณ
bulletค่าของครูอยู่ที่ศิษย์
dot
Newsletter สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
ครูกัลยาณมิตร
dot
bulletเครือข่ายครูกัลยาณมิตร
dot
ครูภาษาไทย-เทคโนโลยีการศึกษา
dot
bulletสื่อวีดิทัศน์นำเรื่อง
dot
dot
bulletสื่อยูทูป kruthai
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot
bulletE-learning
bulletE-book
bulletสื่อ Multimedia
bulletสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
bulletยุคสื่อ ICT ที่ต้องวิจัยและพัฒนา
bulletห้องสมุดยุคใหม่ E-library
bulletการ์ตูนเพื่อการเรียนรู้
bulletคนไทยรักการอ่าน
bulletการ์ตูนแอนิเมชั่น
bulletภาพยนตร์สารคดี
bulletผลิตหนังสั้นกันดีกว่า
bulletสร้างสรรค์สื่อเพื่อการพัฒนา
bulletสื่อหนังสือพิมพ์
bulletสื่อโฆษณาน่ารู้
bulletเว็บไซด์ส่งเสริมคุณธรรม
bulletเว็บไซด์เพื่อการเรียนรู้
bulletภูมิปัญญาทางภาษา
bulletเรื่องเล่า kruthai online
bulletKM ในสถานศึกษา
bulletweb: krumukda
bulletแผนที่สู่บางซ้ายวิทยา
bulletสื่อออนไลน์ สอนภาษาไทย
bulletข่าว-บทความ-อื่นๆหลากหลาย ดีๆ จากสื่อมวลชน
bulletวิถีชีวิตและครอบครัว


สื่อการเขียน แบบฝึก
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สื่อหลักการใช้ภาษาไทย
ห้องเรียนดิจิตอล
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
สื่อการอ่าน
gotoknow:kruthai40
blog : ครูไทย  ในครูบ้านนอกดอทคอม


รายวิชาการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม

รายวิชา  การอ่านเพื่อชีวิตและสังคม  

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑    การอ่านเพื่อความเข้าใจชีวิต     
                             ความหมายของความเข้าใจชีวิต
                             การอ่านเพื่อความเข้าใจชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒   เข้าใจชีวิตจากเรื่องสั้น       
                             หลักการอ่านเรื่องสั้น
                             องค์ประกอบของเรื่องสั้น
                             การแบ่งประเภทของสั้น
                             การเลือกอ่านเรื่องสั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

 

 หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓   เข้าใจชีวิตจากสารคดี   
                              องค์ประกอบของสารคดี
                              หลักการอ่านสารคดี
 หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔  การอ่านนิทานพื้นบ้านเพื่อเพื่อชีวิตและสังคม
                              ประเภทของนิทาน
                              แนวทางการอ่านนิทาน
                              การเลือกอ่านนิทานเพื่อชีวิตและสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕    การอ่านเพื่อสร้างอุดมคติและจินตนาการ
                              การอ่านเพื่อสร้างอุดมคติและจินตนาการ
                              การสร้างเสริมประสบการณ์จากการอ่านความเรียง
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๖    อ่านบทกวีนิพนธ์เพื่อชาติ ชีวิตและสังคม       
                              การสร้างเสริมประสบการณ์จากการอ่านบทกวีนิพนธ์
                              ลักษณะประสบการณ์ที่ได้จากการอ่าน
                              งานเขียนวรรณกรรมร่วมสมัย
       
                              วิธีการนำประสบการณ์ชีวิตที่ได้จากการอ่านไปใช้ใน     
                              ชีวิตประจำวัน
                              การอ่านและการพิจารณาประเมินค่ากวีนิพนธ์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗    โครงงานพัฒนาการอ่านสะท้อน  ความคิด ชีวิตและผลงานประเด็นคำถาม ที่ควรหาคำตอบ (สำหรับสมาชิก) article
ประกาศผลการสอบ นัดหมายนักเรียน
ชัยภูมิเมืองแห่งขุนเขา ต้นกำเนิดแม่น้ำชี
ฝากไว้คิดต่อจากการอ่าน
ประโยชน์การอ่านนวนิยาย
ผจญภัยในป่าดงพงพีกับนักประพันธ์ชั้นครู
การอ่านนวนิยาย
การอ่านสารคดี
การเลือกหนังสือที่น่าอ่าน
สี่แผ่นดิน article
หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2005 All Rights Reserved.
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๓๕ ๙๕๙๗๑๙ surinkruthai@gmail.com