ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


สื่อการเขียน แบบฝึก
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สื่อหลักการใช้ภาษาไทย
ห้องเรียนดิจิตอล
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
สื่อการอ่าน
gotoknow:kruthai40
blog : ครูไทย  ในครูบ้านนอกดอทคอม


PLC : ครูภาษาไทยวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรม

  

                 เชิญสมัครสมาชิกฟรี
  คู่มือ 

  การจัดการเว็บไซด์ kruthai40.com

 

  วัตถุประสงค์
        1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ในการนิเทศการศึกษาและสร้างเครือข่าย PLC ครูดีเพื่อศิษย์ที่เน้นผล Outcomes ในระบบการศึกษา
        2. เพื่อใช้เทคโนโลยีเว็บ 3.0 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์
        3. เพื่อเป็นเครื่องมือการวิจัยและพัฒนาการศึกษาออนไลน์ (R&D-Education) พัฒนา
► 
สื่อบทอ่านออนไลน์  ♦ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม PLF-model

 
 

                                                                            ติดตามเราทางเครือข่ายสังคมออนไลน์  instagram

Twitter /kruthai      Facebook /kruthai40    Youtube/kruthai


สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

สพฐ.น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ห้องเรียน"ในหลวงรัชกาลที่ 9"ทรงเป็นต้นแบบครูแอคทีฟเลิร์นนิ่ง   ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ทุกวันศุกร์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะพูดในรายการ'ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน' ซึ่งทุกครั้งนายกรัฐมนตรี จะมีประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษา แสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษา โดยชี้ให้เห็นว่าศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวกับการศึกษา สามารถนำสู่การปฏิบัติได้ และในทางปฏิบัติ ศาสตร์พระราชา ที่เกี่ยวกับการศึกษามีมากมาย ซึ่งโรงเรียนสามารถเลือกไปปฏิบัติได้ และหลายเรื่องก็เป็นสิ่งที่ควรต้องนำไปปฏิบัติ เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จึงได้มอบนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสถานศึกษาในสังกัด นำศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวกับการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ สพท.และโรงเรียนไปพิจารณาว่าจะนำศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวกับการศึกษาไปปฏิบัติอย่างไร เช่น เรื่องการพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคดิจิทัล ด้วยการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน โดยเฉพาะการอ่านหนังสือยาว ๆ ให้มีความรู้ที่ลึกซึ้ง โดย สพฐ.จะมีเป้าหมายว่า ในปีหน้านักเรียนแต่ละช่วงชั้น หรือแต่ละระดับชั้น ต้องอ่านหนังสืออย่างน้อยกี่เล่ม เพระการอ่านหนังสือมากขึ้นจะทำให้เด็กมีความรู้มากขึ้น และยังสามารถฝึกเรื่องการคิดวิเคราะห์จากการอ่านได้อีกด้วย   "สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะนึกไม่ถึงแต่เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติให้เราได้เห็น คือ เรื่องการลงไปรับฟัง ไปสัมผัสและเห็นด้วยตนเอง จากนั้นก็จะนำไปวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขปัญหา ซึ่งจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงเป็นต้นแบบให้ครูสอนแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นหัวใจของการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติแบบ (Active learning-แอคทีฟเลิร์นนิ่ง) เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ให้เด็กได้เรียนโดยการลงมือทำ ได้คิด ได้สร้างสรรค์ในกระบวนการคิดของตัวเอง เป็นศาสตร์พระราชาที่เราต้องนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์นอกตำรา โดยอาจเริ่มปรับวิธีการทำกิจกรรมในช่วง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มาเป็นแอคทีฟเลิร์นนิ่งก่อนก็ได้ แต่ปัญหาปัจจุบันของเราคือส่วนใหญ่จะยังติดเรื่องห้องเรียนกันอยู่"ดร.บุญรักษ์ กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก สยามรัฐออนไลน์ วันที่ 9 ตุลาคม 2560

คุณภาพการศึกษาอยู่ที่ "คุณภาพผู้เรียน" 
คุณภาพผู้เรียนอยู่ที่ การจัดการเรียนรู้ของคุณครูคุณครูจึงต้องเป็นครูมืออาชีพที่จัดการเรียนรู้ให้ตรงตามความต้องการและ ศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลห้องเรียนต้องเป็นเรือนเพาะชำทางปัญญาไม่ใช่เป็นเรือนจำทางปัญญา การจัดการเรียนรู้คุณภาพต้องอยู่ที่ห้องเรียนเป็นฐาน
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของสพฐ.
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
5 สร้าง
1.สร้างวิสัยทัศน์ร่วม
2.สร้างความร่วมมือ
3.สร้างทางเลือก
4.สร้างงาน
5.สร้างการรับรู้และความเข้าใจ
เป้าหมาย
1.นักเรียนต้องมาก่อน
2.ครูต้องรักเด็ก
3. นักเรียนทุกคนต้องมีตัวตนในห้องเรียน 
4. การพัฒนาต้องเกิดจากการระเบิดจากข้างในห้องเรียน
การทำให้ครูระเบิดจากข้างใน
1.ครูต้องสนใจนักเรียนทุกคน
2. ครูหาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับวิธีการเรียนของนักเรียนทุกคน 
3. พัฒนาตนเองเพื่อนำมาพัฒนานักเรียนรายบุคคล
3. เสนอแนะงบประมาณ
4. เสือกอุปกรณ์ที่จำเป็นในการพัฒนานักเรียนต่อผู้บริหารโรงเรียน
แนวคิดหลักการทำงานให้สำเร็จ
รู้งาน รู้คน รู้พื้นที่

 

อ่านสื่อนำเรื่อง สามก๊ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊าicon
วันที่ 27/03/2011  05:02:28

   .........นักเรียนอ่านสื่อนำเรื่องออนไลน์ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง สามก๊ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า

More...

อ่านสื่อนำเรื่อง บทละครพูด เห็นแก่ลูกicon
วันที่ 12/06/2010  10:55:27

 ..............นักเรียนอ่านสื่อนำเรื่องออนไลน์ ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ บทละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก

More...

อ่านสื่อนำเรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานicon
วันที่ 12/06/2010  10:56:23

.........นักเรียนอ่านสื่อนำเรื่องออนไลน์ ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

More...

คู่มือการอ่านสารคดีและบันเทิงคดีคู่มือการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม

คู่มือการอ่านสารคดีและบันเทิงคดีเพื่อชีวิตและสังคม

อ่านต่อ...
สื่อบทอ่านประกอบการเรียนรู้ออนไลน์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication Technology : ICT) การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีผลต่อภาคการศึกษา โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถติดต่อกับคนทั้งโลก สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นขุมความรู้อันมหาศาล สามารถใช้ความรู้อันหลากหลายวิทยาการนี้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง หรือหน่วยงานให้ทันยุค และยั่งยืนดังนั้นการปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning จึงเกิดขึ้นอย่างมาก และรวดเร็วในยุคนี้

อ่านต่อ...

อันของสูงแม้ปองต้องจิต

นักเรียนอ่านบทอ่าน เรื่อง อันของสูงแม้ปองต้องจิต เมื่ออ่านสื่อนำเรื่องออนไลน์ ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

More...
นิราศนรินทร์icon

นักเรียนอ่านบทอ่าน เรื่อง นิราศนรินทร์ เมื่ออ่านสื่อนำเรื่องออนไลน์ ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

More...
ณ หาดทรายชายทะเลแห่งหนึ่งicon

นักเรียนอ่านบทอ่าน เรื่อง ณ หาดทรายชายทะเลแห่งหนึ่ง เมื่ออ่านสื่อนำเรื่องออนไลน์ ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

More...


เครือข่ายเยาวชนสร้างเสริมคุณธรรมนำปัญญาจากการอ่านicon

โครงการที่สร้างเครือข่ายเยาวชน เพื่อปลูกสร้างความคิด การกระทำ และเผยแพร่ความคิด จิตใจบริสุทธิ์ การลงมือกระทำ  สู่สาธารณชน...ด้วยการอ่านหนังสือดี ทวีปัญญา แก้วิกฤตปัญหาชาติ

More...
Copyright © 2005 All Rights Reserved.
www.kruthai40.com โดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๓๕ ๙๕๙๗๑๙ surinkruthai@gmail.com