ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ
gotoknow:kruthai40


ชีวิตและจิตวิญญาณ : ครูภาษาไทยดีเด่น ๔๐ บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ๔๕ รางวัลคุรุสดุดี ๕๒

วิจัยและพัฒนาและสร้างเครือข่าย PLC เน้นผล Outcomes ในระบบการศึกษา#PLF 

 
 ต้นแบบของการพัฒนา"การสอนออนไลน์รูปแบบใช้สื่อออนไลน์" #PLModel

  

โครงการเผยแพร่วิธีการสอนของครูภาษาไทยประกายเพชร จำนวน 84 คน 
@สื่อเผยแพร่ของ ครูสุรินทร์ ยิ่งนึก (ครูภาษาไทยดีเด่น คุรุสดุดี และครูต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้)#ครูภาษาไทยออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน
@โครงการเผยแพร่วิธีการสอนของครูภาษาไทยประกายเพชร จำนวน ๘๔ คน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
"ตามรอยพระยุคลบาท พระผู้เป็นครูของแผ่นดิน"

 วัตถุประสงค์
        1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ในการเผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่าย PLC ครูดีเพื่อศิษย์ที่เน้นผล Outcomes ในระบบการศึกษา
        2. เพื่อใช้เทคโนโลยีเว็บ 3.0 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์
        3. เพื่อเป็นเครื่องมือการวิจัยและพัฒนาการศึกษาออนไลน์ (R&D-Education) พัฒนา
► 
สื่อบทอ่านออนไลน์  ♦ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม PLF-model

         สำหรับยุคแห่งเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เต็มไปด้วยข้อมูลสารสนเทศหลากหลาย ครูผู้สอนจึงจำเป็นต้องมีทักษะสำคัญสำหรับยุคนี้ที่เรียกว่า C-Teacher

สื่อนำเสนอเพื่อการประเมิน ว.13 เชิงประจักษ์  

QR code Book-kruthai40

ครูไทย40-การอ่านเพื่อชีวิตและสังคม

 ส่งเสริมการอ่านจากหนังสือและสื่อใหม่ แนวสร้างสรรค์ รูปแบบใหม่ๆในศตวรรษที่ 21

  ติดต่อเราร้านค้าออนไลน์ @แนะนำหนังสื่อส่งเสริมการอ่าน รูปแบบใหม่ๆ 

สนใจ #ติดต่อลงโฆษณาสื่อแบนเนอร์ #ประชาสัมพันธ์ ®  คลิก ที่นี่ อ่านรายละเอียด

 
ติดตามเราทางเครือข่ายสังคมออนไลน์  instagram
Twitter /kruthai      Facebook /kruthai40    Youtube/kruthai


สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

เพจ ห้องเรียนภาษาไทยออนไลน์ 

@สนใจติดต่อลงโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ติดต่อด่วน

ครู เป็น "วิชาชีพชั้นสูง" (profession) มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 6 ประการคือ
   วิชาชีพที่ให้การบริการแก่สังคมในลักษณะที่มีความจำเป็นและเจาะจง (social service)
   สมาชิกในวงการวิชาชีพครูจะต้องใช้วิธีการแห่งปัญญาในการให้บริการ (intellectual method)
   สมาชิกในวงการวิชาชีพครูจักต้องได้รับการศึกษาอบรมให้มีความรู้กว้างขวางลึกซึ้ง 
      โดยใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควร(long period training )
   สมาชิกในวงการวิชาชีพครูจักต้องมีเสรีภาพในการใช้วิชาชีพนั้น ๆ
       ตามมาตรฐานของวิชาชีพ (Professional autonomy)
   วิชาชีพครูจะต้องมีจรรยาบรรณ (professional ethics)  และ
   วิชาชีพครูจะต้องมีสถาบันวิชาชีพเป็นแหล่งกลางในการสร้างสรรค์ 
       จรรโลงความเป็นมาตรฐานวิชาชีพ (professional institute)

"ขอปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครูตลอดชีวิต และยินดีอุทิศตนและภูมิปัญญา
.......เผยแพร่องค์ความรู้ ที่พัฒนาสั่งสมมา.............สู้เท่านั้นที่นำไปสู่ชัยชนะ
สู้กับความอยุติธรรม ต้องใช้กระบวนการยุติธรรม คืนความเป็นธรรม....
ส่งต่อความรู้ให้สังคมตลอดไป"..............
 
 




อ่านสื่อนำเรื่อง สามก๊ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊าicon
วันที่ 27/03/2011  05:02:28

   .........นักเรียนอ่านสื่อนำเรื่องออนไลน์ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง สามก๊ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า

More...

อ่านสื่อนำเรื่อง บทละครพูด เห็นแก่ลูกicon
วันที่ 16/03/2021  06:37:15

 ..............นักเรียนอ่านสื่อนำเรื่องออนไลน์ ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ บทละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก

More...

อ่านสื่อนำเรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานicon
วันที่ 12/06/2010  10:56:23

.........นักเรียนอ่านสื่อนำเรื่องออนไลน์ ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

More...

คู่มือการอ่านสารคดีและบันเทิงคดีคู่มือการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม

คู่มือการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม การอ่านเป็นประตูสู่โลกของความคิดและจินตนาการ ทำอย่างไรให้นักเรียนในปัจจุบัน มีกิจกรรมการอ่านเพื่อชีวิตและสังคมติดตนไปตลอดชีวิต

อ่านต่อ...
สื่อบทอ่านประกอบการเรียนรู้ออนไลน์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication Technology : ICT) การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีผลต่อภาคการศึกษา โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถติดต่อกับคนทั้งโลก สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นขุมความรู้อันมหาศาล สามารถใช้ความรู้อันหลากหลายวิทยาการนี้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง หรือหน่วยงานให้ทันยุค และยั่งยืนดังนั้นการปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning จึงเกิดขึ้นอย่างมาก และรวดเร็วในยุคนี้

อ่านต่อ...

หลายชีวิต ตอน ละม่อม

 เรื่องราวของเรือลำหนึ่งที่จมกลางลำน้ำในคืนที่มีพายุโหมกระหน่ำ  เหตุใดจึงมาขึ้นเรือมรณะลำนี้ ......... ทุกคนล้วนไม่เกี่ยวข้องกัน แต่กลับมีชะตาชีวิตจุดจบเดียวกัน ดั่งสายธารหลายสายที่ไหลมาบรรจบ หลายชีวิต ที่เคยรัก เคยเกลียด เคยหัวเราะ เคยร้องไห้ เคยมีทุกข์มีสุข มาจบลงพร้อมกัน แต่ทว่าจบนั้นจบจริงหรือ?

More...
สามก๊ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊าicon

นักเรียนอ่านความเรียงเชิงนิทาน สามก๊ก ตอน       จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า เมื่ออ่านสื่อนำเรื่องออนไลน์ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีจารณญาณ

More...
บทละครพูด เห็นแก่ลูกicon

นักเรียนอ่านบทอ่าน บทละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก เมื่ออ่าน........สื่อนำเรื่องออนไลน์ ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

More...


เครือข่ายเยาวชนสร้างเสริมคุณธรรมนำปัญญาจากการอ่านicon

โครงการที่สร้างเครือข่ายเยาวชน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เพื่อปลูกสร้างความคิดวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดอนาคต เร่งเริ่มการกระทำ และเผยแพร่ความคิด จิตใจบริสุทธิ์ การลงมือกระทำ  สู่สาธารณชน...ด้วยการอ่านหนังสือดี ทวีปัญญา แก้วิกฤตปัญหาชาติ ปัญหาสังคมไทยที่ต้องแก้ที่ครอบครัวรักการอ่าน อ่านทุกที่ถ้ามีเวลา สังคมที่จำเป็นเร่งด่วน ทุกภาคส่วนช่วยพลักดันนโยบายรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง

More...
Copyright © 2005 All Rights Reserved. ครูภาษาไทยดีเด่น 2540 ครูต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ 2545 (Teacher Award)กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลคุรุสดุดี 2552
ร้านหนังสือ"บ้านครู"  ศูนย์รวมพลังแห่งปัญญา แหล่งศึกษา ค้นคว้า แนะนำหนังสือดีเด่น ควรอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก ครูต้นแบบเครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 ครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (2530 - 2562) โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา สพฐ. surinkruthai@gmail.com