ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletครูกับการสอนคิดวิจารณญาณ
bulletICTเพื่อการเรียนรู้
dot
คิดบวก งานเชิงรุก หัวใจอยู่ที่เด็ก
dot
bulletวิทยฐานะใหม่
bulletรักการอ่าน แก้วิกฤตชาติ
dot
ปณิธาณ อุดมการณ์
dot
bulletการปฏิบัติงานครู
bulletแด่ครูด้วยจิต..วิญญาณ
bulletค่าของครูอยู่ที่ศิษย์
dot
Newsletter สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
ครูกัลยาณมิตร
dot
bulletเครือข่ายครูกัลยาณมิตร
dot
ครูภาษาไทย-เทคโนโลยีการศึกษา
dot
bulletสื่อวีดิทัศน์นำเรื่อง
dot
dot
bulletสื่อยูทูป kruthai
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot
bulletE-learning
bulletE-book
bulletสื่อ Multimedia
bulletสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
bulletยุคสื่อ ICT ที่ต้องวิจัยและพัฒนา
bulletห้องสมุดยุคใหม่ E-library
bulletการ์ตูนเพื่อการเรียนรู้
bulletคนไทยรักการอ่าน
bulletการ์ตูนแอนิเมชั่น
bulletภาพยนตร์สารคดี
bulletผลิตหนังสั้นกันดีกว่า
bulletสร้างสรรค์สื่อเพื่อการพัฒนา
bulletสื่อหนังสือพิมพ์
bulletสื่อโฆษณาน่ารู้
bulletเว็บไซด์ส่งเสริมคุณธรรม
bulletเว็บไซด์เพื่อการเรียนรู้
bulletภูมิปัญญาทางภาษา
bulletเรื่องเล่า kruthai online
bulletKM ในสถานศึกษา
bulletweb: krumukda
bulletแผนที่สู่บางซ้ายวิทยา
bulletสื่อออนไลน์ สอนภาษาไทย
bulletข่าว-บทความ-อื่นๆหลากหลาย ดีๆ จากสื่อมวลชน


gotoknow:kruthai40
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจในเว็บไซต์นี้
blog : ครูไทย  ในครูบ้านนอกดอทคอม
ระบบการเรียนรู้ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง


เครือข่ายครูภาษาไทยวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรม

                                    ยินดีต้อนรับคุณครู นักเรียน และนักการศึกษา.....ทุกท่านครับ
วัตถุประสงค์

        1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ในการนิเทศ
การศึกษาและสร้างเครือข่ายครูดีเพื่อศิษย์ที่เน้นผล Outcomes ในระบบการศึกษา
        2. เพื่อใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์
        3. เพื่อเป็นเครื่องมือการวิจัยและพัฒนาการศึกษาออนไลน์ (R&D-Education)

 ติดตามเราทางเครือข่ายสังคมออนไลน์

Twitter /kruthai      Facebook /kruthai40    Youtube/kruthai


สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง


ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์

อ่านสื่อนำเรื่อง สามก๊ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊าicon
วันที่ 27/03/2011  05:02:28

   .........นักเรียนอ่านสื่อนำเรื่องออนไลน์ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง สามก๊ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า

More...

อ่านสื่อนำเรื่อง บทละครพูด เห็นแก่ลูกicon
วันที่ 12/06/2010  10:55:27

 ..............นักเรียนอ่านสื่อนำเรื่องออนไลน์ ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ บทละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก

More...

อ่านสื่อนำเรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานicon
วันที่ 12/06/2010  10:56:23

.........นักเรียนอ่านสื่อนำเรื่องออนไลน์ ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

More...

โครงการผลิตหนังสั้นพัฒนาศักยภาพเด็กไทยicon

ดร. กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมผลิตหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอนในโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน” โดยมี เว็ปไซต์ www.dowebd.com เป็นเว็ปไซต์กลางของการประกวด ณ โรงแรม แม็กซ์ พระราม 9 กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากร จากชมรมหนังสั้นแห่งประเทศไทย เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ

อ่านต่อ...
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อความเป็นเสียงพูด

NVIS เป็นระบบบริการอ่านข่าวอัตโนมัติออนไลน์ สามารถดึงข้อความข่าวสำคัญๆ จาก RSS Feed ของเว็บไซด์ของแหล่งข่าว เช่น MCOT, TPBS, ASTV Manger และ CH7 แปลงให้เป็นเสียงพูด บริการอ่านข่าวอัตโนมัตินี้จะมีประโยชน์ต่อผู้พิการทางสายตาและคนชรา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการฟังข้อความข่าวจากเว็บไซด์และโทรศัพท์

อ่านต่อ...

สามก๊ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊าicon

นักเรียนอ่านความเรียงเชิงนิทาน สามก๊ก ตอน       จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า เมื่ออ่านสื่อนำเรื่องออนไลน์ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีจารณญาณ

More...
บทละครพูด เห็นแก่ลูกicon

นักเรียนอ่านบทอ่าน บทละครพูด
 เรื่อง เห็นแก่ลูก เมื่ออ่าน........
สื่อนำเรื่องออนไลน์ ตามรูปแบบ
การสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

More...
กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานicon

.........นักเรียนอ่านบทพระราชนิพนธ์เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน เมื่ออ่านสื่อนำเรื่อง
ออนไลน์ตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

More...


เครือข่ายเยาวชนสร้างเสริมคุณธรรมนำปัญญาจากการอ่าน

โครงการที่สร้างเครือข่ายเยาวชน เพื่อปลูกสร้างความคิด การกระทำ และเผยแพร่ความคิด จิตใจบริสุทธิ์ การลงมือกระทำ  สู่สาธารณชน...ด้วยการอ่านหนังสือดี ทวีปัญญา แก้วิกฤตปัญหาชาติ

More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
www.kruthai40.com โดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๗๐ โทร โทรสาร ๐๓๕-๓๗๕๑๐๘ surinkruthai@gmail.com